Koninklijke Tennis Club Spa

Reeds voor 1876 speelde men tennis “dans la ville d’eau”.

Op 20 juni 1878 stonden er in de uitgave van “La Saison de Spa” wellovende berichten over “the Cricket and Lawn Tennis Club de Spa”.

Men speelt tennis op gras, maandag, woensdag en vrijdag, op de andere dagen speelt men Cricket.
In 1766 overwogen enkele adelijke heren, meestal Engelsen, een ontspanningsclub te stichten met als naam “Club anglais”. Het verwonderd ons niet, dat de Engelsen het tennis in Spa tot leven brachten.
De inschrijving van 20fr. lidgeld gaf de club “Cercle des étrangers” voor een seizoen recht op een korting op het abonnement voor de Lawn Tennis.

A.Body vertelt in “la vie des Bobelins”( 16 eeuw, het woord Boublin in het dialect betekende; de vreemdelingen die het mineraalwater kwamen nemen.) dat het Mr. MM Harrison was die in 1880 de Cricket Club stichtte en dat de kolonels Mr. Ellerman en Mr. Vickers samen met dokter Thomson er de tennis aan toe voegden. De eerste tennisterreinen op gras werden aangelegd achter het paviljoen van het stadsmuseum, waarlangs het crocket terrein gelegen was op het einde van “parc de Sept heures”.

 In 1885 werden drie terreinen – 3 grounds in the Park – gebruikt tot voor de oorlog van 1940/1945.

Op 30 juli 1891, in navolging van de wedstrijden van het gekende kuuroord Bade - Hombourg, werd er een grote wedstrijd gehouden.

La Vie au grand air 1901 – 4de jaargang.

De Heer M.C.H. Voigt, algemeen secretaris van het internationaal S.S.I.P.M.,(directeur handicapeur des Concours et Président de la Société de Sport au cercle de L’Ile de Puteaux), gesticht in 1886 bij het “Bois de Boulogne”te Parijs nam deel als organisator van de tornooien van Hombourg, Monte Carlo en Spa. Al de grote spelers van het continent maakten er afspraken.

'De Lawn Tennis en Archery Club de Spa' werd gesticht in 1891 door een groep Engelsen en vaste bezoekers van “la Saison de Spa”. Bij de stichters behoren de burgemeester van Spa Mr. Lousberg, de plaatselijke historikus Mr. Albin Body, de eerwaarde J. Harrison, minister van de anglikaanse cultus te Spa, generaal Iredel, de vader van de toekomstige tenniskampioen le Maire de Warzée, graaf de Canisy, baron de Villengagne, de dokters Cafferata, van den Bosch et Poskin.
Later werd de ploeg uitgebreid met de graaf Arthur et Alexander de Gabriac, de markies de Chasteleer de Moulbaix. enz.

Op 1 mei 1892, schreef  “Spa News”  in het engels
Aan het “Champs de la rue” heden genoemd “avenue des Lanciers” zijn er negen tennisterreinen en een paviljoen in aanbouw, zoals in de stijl van de Brusselse T.C.  

Vanaf 19 mei speelden de amateurs er in het veld van het park “de Sept heures”.
Het klaarmaken van de terreinen voor 8 spelen Lawn Tennis bedroeg 2.321,75 fr. Huur voor de pacht van het eerste jaar bedroeg 230,00 fr.
Voor het lawn Tennis bedroeg de constructie van de lokalen 7.978,16 fr.

“L’Avenir de Spa” van zondag 24 juli 1892

De 19 juli werd het genereus project aan de “Champs de la Rue” werkelijkheid en de inhuldiging van de terreinen en het paviljoen werden met stijl gevierd, vanzelfsprekend in het engels. De Engelsen en de Amerikanan waar ze ook verbleven, zorgden voor een attractieve goed georganiseerde vertoning.


De openingsceremonie met tal van genodigden ving aan met een lunch.
S.E. Sir  Monson, C.B. - H.C.M.G. - de Engelse nieuwe minister  te Brussel, mevrouw Monson, waren eervol aanwezig. De voorzitter  van de club,  Mr. J. Harrisson en de secretaris Mr. M.Dr. Cafferata werden door hen bedankt voor hun inzet.
Het comité kwam samen voor de volgende wedstrijd te bespreken, die zou plaats hebben op 10 augustus 1892.
Van 1892 tot 1908 werd er elk jaar zulk een tenniswedstrijd georganiseerd.
Dr. Cafferata liet weten dat de mooie installatie toe te schrijven was aan het initiatief en de edelmoedigheid van Mr. M. Dhainaut de directeur van het casino van Spa.
Een elegant voltallig publiek overmeesterde de tennisterreinen om  de  prijzen van de vier disciplines te bemachtigen: enkel dames, enkel heren, dubbel heren, gemengd dubbel.
Ook dames namen deel aan de competities zoals de Challenge Cup en het nationaal en internationaal kampioenschap.
De prijs bestond uit een kunstobject van 1250 tot 5000 fr
Iedere dag eindigde de competitie met een pique-nique met daarna een groot bal in de salons van het casino.

Van 1905 tot 1908 was prinses Clémentine van België op het tornooi alsook op de prijsuitreiking aanwezig.
Voor de inkom betaalde men 50 centimes zonder te kunnen spelen, spelers hadden een abonnement voor een seizoen.
Deze sport was niet voor iedereen bestemd. In 1899 werd gevraagd aan de deelnemende heren een das te dragen aangepast  aan hun handschoenen, een tactvolle Engelse speler die hij in zijn hemd speelt verving zijn bretellen door een riem.
.
Het eerste internationaal tornooi te Spa dat in 1899 georganiseerd werd door “le Comité des Championnats” hing af van de Belgische atletiek liga die de meeste amateursporten orkestreerden.

In 1902 sloot Spa zich aan samen met 11 clubs bij de Belgische 'Tennis Liga'.
Van 4 tot 10 augustus 1902 organiseerde Spa opnieuw een internationaal tornooi.

In 1907 werden de grasterreinen vervangen door gemalen baksteen.

In 1913 had men tot doel het kuuroord uit te breiden en men besliste een  grote sportaccommodatie te ontwikkelen aan de renbaan van Sauvenière waar de stad 72 ha grond bezat; negen tennisterreinen en een kleedkamer werden ingeplant.  Spa kende terug zijn glorie dagen van weleer. De president werd graaf Horace van der Burch.

Palmares Coupe van de Burcht

1898 MM. Wopoole
1899 Bennet
1900 Flavelle
1901 Flavelle
1902 W. de Waezée
1903 W. de Warzée
1904 P.de Borman
1905 W. de Warzée
1906 W. de Warzée
1907 W. de Warzée
1908 W. de Warzée
1909 Murphy
1911 – 1912 – 13 – 14 W.de Warzée

Handicap
In het begin van de Lawn Tennis speelde men met een  handicap. De spelers die minder sterk waren kregen een aantal punten vooraf en de sterke spelers begonnen de partij  met punten in achterstand. Wanneer de spelers hetzelfde niveau hadden speelden zij van af nul punten, voor ieder spel.

Teksten en foto's:
Histoire et Archéologie Spadoises – bulletin trimestriel mars 2008, Musées de la ville d’eaux – Villa Royale Marie-Henriette.
Private coll.
"Gotta have belief" is not only a lyric from the George Michael song, it's my existence mantra. Plus my name means 'faith' in Swahili, therefore it is a particularly personal factor in my experience.