Koninklijke Stade Leuven T.C.

 
Bij het zoeken naar een sportterrein voor de universitaire sport in 1898, wordt niet alleen uitgezien naar een voetbalterrein maar wordt ook onmiddellijk gedacht aan tennis.

In december 1898 wordt door 3 studenten (1) te Leuven een sektie Tennis opgericht in de schoot van de A.A.U.L. (Association Athlétique de l'Université de Louvain). Gustave Pelgrims en Paul Walkiers zijn leden van de K.Leopoldclub T.C.
Deze sektie kent reeds voor het akademiejaar 1898 zijn bestuur:

voorzitter: H. Vaes
ondervoorzitter: de Hemptinne
secretaris: G. Egman (2)
schatbewaarder: L. Schull
materiaalmeester: Paul Walkiers
kommissarissen: Mertens, de Roets, del Marmol, G. Verriest

De Leuvense studenten met o.a. de heer Pelgrims, huren van de heer Stroobants op de Tiense Vest een stuk grond.
De Association Athlétique  de l'Université de Louvain (A.A.U.L.) wordt opgericht: voetbal, tennis, atletiek. Het wordt Tennis Club de Louvain, met drie
nike air max billigt online tennisvelden. De oppervlakte van het sportterrein bedraagt 1ha 2a 10ca.

Op 23 maart 1899 verschijnt het studentenblad "l'Etudiant Spotif", opgevolgd op 15 november 1899 door "La Vie Sportive"(LVS), meedewerkers zijn G. Pelgrims, P. Walkiers en P. de Borman. La Vie Sportive wordt tot officieel orgaan benoemd van de U.B.S.S.A., van het kamioenschap van Lawn-tennis en van de Féderation Athlétique des Universités Belges, (F.A.U.B)

De afgevaardigden van de Tennisclub in het Bureau van de A.A.U.L zijn H.Vaes en P. Walkiers. Onmiddellijk stelt zich het probleem of men de drie terreien in gemalen baksteen (en bonne brique pilée) uitsluitend zal voorbehouden voor studenten dan wel of men ook burgers zal toelaten. Men opteert voor de tweede oplossing.(3)

In maart 1899 telt de vereniging reeds 99 aangesloten leden. De drie terreinen worden druk bespeeld. Zelfs wind, regen en sneeuw kan het enthoesiasme niet temperen. Men heeft een wit-blauw houten paviljoen gebouwd met 'une chambre de refuges pour les Dames et un vestiaire pour les Messieurs'. (4) In maart 1899 wordt er door 'un limonadier intelligent' een café tegen aagebouwd en tijdens de zomer worden de limonades en de cafés druk besteld ! Op vier maanden tijd is dus de Leuvense Tennisclub gesticht en gestructureerd, zijn de 3 terreinen aangelegd evenwijdig aan het voebalterrein en zonder omheining (5), zijn er kleedkamers en is er een drankgelegenheid. men spreekt zelfs van een tennistornooi voor Dames in mei 1899 (4) en men verwacht een felle strijd tussen Mej. de B.(orman?) d'A en mevr. de B.(borman?).

In oktober 1899 wordt ook voor de heren een kampioenschap van de Leuvense Tennisclub ingericht op de terreinen die tijdens de vacantie door de zorgen van sekretaris A. Eerman fijn verzorgd worden. (6). Paul Walkiers wint gemakkelijk. Hij neemt
 tijdens de vacantie deel aan de tornooien te Spa en aan het wereldkampioenschap te Hamburg. (6) P. Walkiers neemt zelf deel aan de Belgische kampioenschappen eerste klasse (7) samen met P. de Borman, W. Lemaire, A.Levèvre, R. de Rosssius, Cattoir, georganiseerd door de U.B.S.S.A.

Tijdens datzelfde akademiejaar 1899-1900 wordt op de algemene vergadering van de F.A.U.B. van 17 november 1899 beslist dat in mei 1900 een universitair kampioenschap Lawn-Tennis zal worden georganiseerd. Paul Walkiers wordt aangeduid als kommissaris
air max 2014 dam voor Lawn-Tennis. Het inschrijvingsgeld zal 3 frank bedragen. (8) Op 23 mei op de terreienen van L.T.C. de Liège heeft het  eerste Universitaire Tenniskampioenschap plaats. Inschrijvingsgeld is: 2 frank. (9)

De tennisclub komt dan in rustiger vaarwater terecht.

In 1905 is het de hertog van Arenberg die een terrein van 1ha 24 are 50 ca voor een symbolische frank ter beschikking stelt
voor de studenten om er hun sport te beoefenen.
De organisatie van de sport komt onder de leiding van de Akademische Overheid in de persoon van Kanunnik Simon Deploige, tevens voorzitter van het sportkomitee, die een fantastische rol speelt in de studentensport.
Het was dus - nog meer dan aan de Tiense Vest - een waar sportcentrum, waar men voetbal, petite balle, tennis, wipschieten en atletiek kan beeofenen.


De Leuvense Universitaire Sport tussen 1868 en 1910:
verhandeling voorgedragen door Tom Vanleeuwe, graad licenciaat L.O., 1976 K.U.L

(1) l'Etudiant Sportif van 23-3-1899
(2) volgens l'Etudiant Sportif van 25-10-1899 zou dit A. Eeman zijn
(3) La Navette nr 3 van februari 1899
(4) l'Etudiant Sportif van 23-3-1899
(5) Gesprek met de heer van Biesem J.F. ousdtudent
(6) l'Etudiant Sportif van 25-10-1899
(7) La vie Sportif van 15-11-1899,
(8) La Vie Sportive nr 2 van 1-12-1899
(9) La Vie Spotive nr13 van 15-5-1899


Op 12 november 1903 wordt  'Stade Louvaniste' opgericht als feitelijke vereniging, en volgens de statuten was het, un cercle ayant pour but la pratique du football, Lawn - Tennis etc... De wedstrijden grijpen plaats op een veld, gelegen in de omgeving van de Tiense Poort. Onder de stichtende leden vernoemen we
de heer F. Giele, voorzitter en de heer E. Desbarax, secretaris.

In 1910 beschikt de tennisclub over 3 gebetoneerde terreinen, en na de eerste wereldoorlog komt er één veld bij in baksteengruis.

Vanaf 1920 krijgt Stade Leuven opnieuw de wind in de zeilen. Het verhuist in 1923/1924 naar de Kardinaal Mercierlaan,  Men mag niet vergeten dat het toenmalig clublokaal  'De Zingende Molens' op 1 januari 1945 door een vliegende bom met de grond wordt gelijk gemaakt waardoor de goedbewaarde documenten verloren zijn gegaan.

In 1921 krijgt Stade Louvaniste het statuut van samenwerkende vennootschap.

In 1928 wordt er een coöperatieve vennootschap gesticht door sommige clubleden en buitenstaanders. Zij krijgt als benaming
Stade Louvaniste S.C. en heeft als doel het beheren van de fondsen van de Club, inmiddels Royal Stade Louvaniste
geworden, dewelke tevens gebruiker is geworden van de speelvelden die aan de coöperatieve toebehoorden.

Jubileumbrochure K. Stade Leuven 1903-1978

De tennispleinen gelegen aan de Kardinaal Mercierlaan zijn een geschiedenis op zichzelf. De trapsgewijze aanleg springt in het oog. Zie reproductie. Achter de tennisterreinen vloeit een tak van de Dijle.
Volgens J.C. Junkers is dit een tak die in de jaren beint af te sterven, terwijl de Dijle meer en meer langs de andere tak vloeidt. Deze afstervende tak wordt een moerassige gracht, dit tot ergernis van het deftige tennisvolk. Men dicht deze sloot. Tot op heden zijn de terreinen nog steeds trapgewijze gelegen. Een natuurlijke begrenzing is hier de oorzaak.

De Leuvense Universitaire Sport tussen 1868 en 1910: Tom Vanleeuwe


Als besluit mag men zeggen dat K. Stade Leuven T.C. ontstaan is onder de impuls van enkele belangrijke Leuvense professoren en studenten die de sport in het algemeen zeer belangrijk acht.

"Quelles furent les premières jeunes filles qui entraînèrent par leur exemple leurs compagnes; mais nous ne ferons pas de peur de froisser leur modestie";

l'Etudiant Spotif, 23-3-1899


  tennisspeler
witte broek en idem fraksken
panama met breeden rand
twintig ballen in een zaksken
een racuette in blanke hand

't halsje scheef lijk de Lievrouwen
uit den Botticellitijd
en een air van "ik mag niet trouwen"
of van "ik ben mijn neusdoek kwijt"

Hebt ge 't spel al afgekeken?
weinig fond en veel fatsoen
't dient om spieren bij te kweeken
of... om zich geen zeer te doen.
  pachter

19/11/1909  p. 23  OL 22/2