De eerste 13 Belgische Lawn Tennis Clubs ontstonden voor het jaar 1900.
Over 3 ervan bezitten we geen informatie.

We brengen ze in kaart vanaf de begin periode tot het jaar 1922,
het jaar van de Wereldkampioenschappen op gravel die plaats vonden 
in de Brusselse Leopold Club .