De Koninklijke St. Georges Tennis Club

In de lente van 
1882, werd de tennisafdeling van het 'Park Saint Georges' gesticht door tweeentwintig enthousiaste spelers: eenentwintig Engelsen en een Belg, dhr. R.Buysschaert.
De Engelsen waren allen makelaars in textiel die zich gevestigd hadden met hun familie in de streek van de Leie . Ze voelden zich aangetrokken door de heerlijke geur van het rond - zwevend vlaszaad .
De club was de eerste tennisclub van Belgïe en kreeg de naam ‘The Courtrai Lawn Tennis Club’, ze telde snel 30 leden, waaronder twee Belgen; Mr. 
Henri Florin en Mr.J. Verwee. De club beschikte over twee grasterreinen en grote beweeglijke netten lieten toe het terrein te bepalen naargelang de geschiktheid van het grasperk.

Het tennisspel was slechts een facet van het rijke clubleven dat het ''Park Saint Georges' toen aan zijn leden bood. Ze waren lid van de Kortrijkse burgerij en noemden zich de erfgenamen van de oude middeleeuwse Sint-Jorischgilde.

Kortrijkse kruisboogschutters
hadden in de 14de eeuw van graaf Lodewijk van Nevers een .stichtingsoorkonde verkregen waarin hen de toelatinggegeven werd buiten de stadswallen,  in de nabijheid van de Groeninge abdij, oefeningen en schietwedstrijden te organiseren.
In 1810 kocht de gilde een terrein gelegen aan de oostkant van de Doorniksewijk. Een park in Engelse stijl met een conciërge, chalet, vijver met bruggetje,
treurwilg en twee prachtige zwanen, een standbeeld en een kiosk. Een paviljoen werd opgericht naar de plannen van de Rijselse architect Dewarlez. Het paviljoen is sedert 1993 opgenomen in de lijst van beschermde monumenten.

In 1882, waren de leden van het bestuur: Mr A. Duvivier Mr. H. Duvivier Mr. A Renshaw.
De jaarlijks bijdrage tot de club bedroeg 25 fr., een glas bier bedroeg 0,15 fr en een een dozijn ballen 15 fr.

In 1886 mochten de eerste dames zich inschrijven

In 1889, bedroeg het lidgeld 20 fr.

De eerste vergadering dateert van 1890. Het bestuur werd samengesteld uit Mr. Watson (chairmann), Mr. Darragh (secrétaire) en Mr. Scott (trésorier).
Men besloot dat ieder lid zijneigen raket  mocht hebben,
de club stelde de ballen ter beschikking.

In 1893 bedroeg het lidgeld 20 fr. voor de mannen, 10fr. voor de vrouwen 5 fr.voor de kinderen, 30 fr. voor 4 familieleden en 40 fr voor meer dan vier familieleden.

In 1899, vond het eerste nationaal tornooi plaats. De winnaar was Mr. Georges Watson, hij speelde tegen Mr. Samuel Mateer.

In 1900 haalde Mr. Miller het tegen Mr. Godfrey en in 1901, won Mr. Davidson van Mr. William du Vivier.

In 1902 ontmoette de club tijdens
een vriendschappelijke wedstrijd de “Nouveau L.T.Cl de Lille”, op 26 april “Beerschot Athletic Club” en op 3 augustuss “Brussels L.T.C.”
Mr. Robert Gillon, die later senaatsvoorzitter werd vroeg, in naam van de Belgische spelers, de toelating om op zondag te spelen. Deze toelating werd geweigerd.

In 1902 werkte de club mee aan de stichting van de Belgische Liga voor Lawn Tennis, en kwijtte hiervoor 21,35 fr. Hetzelfde jaar werd een abonnement onderschreven op 'La Vie Sportive'
tegen de prijs van 2,50 fr.

In 1903 is er 266 fr. in kas wat men welvarend noemde.
Alles werd toen in het engels genoteerd.

Vanaf 1905 mocht men op zondag spelen.
In dat jaar, schonk Mr. Adolphe du Vivier een beker, voor het jaarlijks tornooi.
Deze beker was de jaarlijks de inzet van het, clubkampioenschap.

Vanaf 22 april 1910 tot 1913, schreef men 
onder de leiding van Mr.G. Buysschaert als voorzitter, de verslagen in het frans.
Hetzelfde jaar werd een abonnement onderschreven op “La Vie Sportive”
tegen deprijs van 2,50 fr.

In 1913, onder het voorzitterschap van M. Kennedy was het engels opnieuw de geschreven taal.


1882-1997 : 115 jaar tennis in het park’ Saint-Georges’
: jubuleum uitgave K. S. G. Tennis Club.
Foto's : archief T.C. St.Georges 
private coll.